Cultureel Centrum Suriname (CCS) roept donateurs op!

tlpmagazine

De Bibliotheek van CCS (Cultureel Centrum Suriname) heeft een prachtige collectie boeken, maar met de uitleen van boeken alleen kan men zich niet bedruipen. Het gaat financieel niet goed.

Voortgang

Men is genoodzaakt meer activiteiten te ontplooien om meer mensen aan te trekken en zodoende de verdiencapaciteit te vergroten.

Tussen de boeken is er voelde ruimte voor het organiseren van kleine activiteiten: vergaderingen, lezingen, workshops en het vertellen van verhalen.

De aanwezige povere geluidsinstallatie is aan vervanging toe. Een goede geluidsinstallatie betekent meer verdien mogelijkheden.

Er ligt een offerte van ca 15.000 SRD (1650 EUR) voor een goede geluidsinstallatie.

CCS In het nieuws

Bedankt voor uw donatie

Om dit allemaal te realiseren verzoeken wij u om een financiële ondersteuning die u kunt overmaken op:
NL36 INBG 0002 6054 71 t.n.v. R.P. Misran
o.v.v. CCS Bibliotheek

"Stop chasing your dreams. Start building them." Don't worry about what the world needs. Ask what makes you come alive and go do that. Because what the worlds needs is people who have come alive. Can't wait to drive my own Model S P100D.
Posts created 255

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top